Top

תקנון האתר

תקנון אתר עורגני

ברוכים הבאים לאתר של עורגני – רשת קליניקות לאסתטיקה אורגנית (להלן: "החברה"). האתר משמש כחנות אונליין למוצרים קוסמטיים שמשווקת החברה לקהל לקוחותיה, והוא מופעל ומנוהל ע"י חברת עורגני – מרכז להסרת שיער וקוסמטיקה מתקדמת בע"מ ח.פ. 514162247.

מבוא

 1. שימושך באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ולתקנון האתר שיפורטו להלן.
 1. התקנון מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.
 1. הנך מתבקשת לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במלואם כתנאי מוקדם להתקשרות עם החברה באמצעות האתר. תשומת ליבך כי כל שימוש באתר זה, ובפרט רכישת מוצרים באמצעות האתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג בהתאם להוראות התקנון. ככל שאינך מסכימה לתקנון ולתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקשת להימנע מלעשות שימוש באתר.
 1. במסגרת ביצוע פעולה באתר, לרבות רכישת המוצרים המשווקים באתר, הנך מצהירה ומאשרת כי הנך מודעת לתקנון ולתנאי השימוש באתר ואת מקבלת אותם, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או כנגד החברה ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השימוש באתר.
 1. מובהר כי הזמנת מוצרים באמצעות האתר, מהווה הסכמה להוראות התקנון ולתנאי השימוש ללא כל סייג ו/או תנאי.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון ותנאי השימוש באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, זאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על כן מומלץ להתעדכן ולעיין מעת לעת בתקנון ובמדיניות השימוש באתר.

תנאי שימוש

 1. השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים ואישיים בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים ו/או צרכים אחרים שלא אושרו מראש ובכתב ע"י החברה. רכישת מוצרי החברה הינה לצרכים פרטיים בלבד, והנך מתחייבת שלא לשווק ו/או למכור את המוצרים לצד ג'.
 1. במסגרת השימוש ו/או הביקור באתר אינך רוכשת זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, לרבות במוצרי ובשירותי החברה ולמעט זכות שימוש באתר כמפורט בתקנון זה ובתנאי השימוש.
 1. הזמנת מוצר באמצעות האתר תהווה הצעת המשתמש לרכישת המוצר הכפופה לאישור החברה. כל רכישה תעבור לאישור החברה ועם אישור ההזמנה ע"י החברה – העסקה תאושר.
 1. הזמנת המוצרים באתר תעשה ע"י המשתמש באתר. מילוי כל פרטי המשתמש, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישה.
 1. המחירים באתר כוללים מע"מ. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים באתר בלא הודעה מוקדמת.
 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל הזמנות ממשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה למשתמש אשר רכישתו המבוקשת לא התאפשרה ו/או בוטלה כל טענה כזו או אחרת כלפי הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 1. התשלום באתר מתבצע באמצעות סליקה של כרטיס אשראי. פרטי כרטיס האשראי אינם מאוחסנים בשרתי החברה, והחברה מתחייבת שלא להעביר לצד ג' מידע מכרטיס האשראי ללא קבלת אישור כדין.
 1. לאחר השלמת תהליך הרכישה וקבלת אישור אמצעי התשלום, תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה. יובהר כי הנהלת האתר תחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין רכישת המוצר/ים מיד עם השלמת תהליך הרכישה באתר.
 1. ככל שלא יתקבל אישור אמצעי התשלום לרכישה, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את ההזמנה של המוצר עבור המשתמש. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור אמצעי התשלום.
 1. הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית כאמור באישור התשלום ובאישור סופי של הנהלת האתר. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי, תודיע החברה למשתמש על החוסר במלאי והחברה לא תהא מחויבת באספקתו. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, תשיב הנהלת האתר כל סכום ששילם המשתמש, ככל ששילם, ו/או תבטל את החיוב של אמצעי התשלום ככל שבוצע. לחלופין, החברה תודיע לקונה את מועד הגעת המוצר למלאי, ככל שיש צפי ומועד האספקה יידחה בהתאם.
 1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט" בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנותיו.
 1. מובהר כי תמונות המוצרים באתר הן לצורכי להמחשה בלבד ואינם מחייבים את החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. החברה תעשה כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ואמינים, ככל האפשר, לגבי המוצרים המשווקים באתר, זאת בכדי שלא להטעות את משתמשי האתר. ככל שתחול טעות בתיאור המוצר ו/או בתמונת המוצר רשאית הנהלת האתר, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

מדיניות פרטיות

 

 1. כחברה אנו מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותינו, ומחויבים לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. אנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע של לקוחותינו ובכל הפרטים האישים של המשתמש.
 1. כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר ע"י הלקוח ובין אם נאסף ע"י "קוקיס" (cookies) בעת השימוש באתר, נועד לצורך תיעוד הרכישות, אפיון השימוש באתר ושיפור חווית השימוש באתר. אנו לא מעבירים ו/או משכירים ו/או סוחרים במידע זה עם צדדים שלישיים.
 1. החברה עושה שימוש בחבילות מידע, המוכרות גם כ"קוקיס", זאת לצורך מעקב אחר העדפות המשתמשים באתר ולצורך יצירת חווית קניה ברמה הגבוהה והאיכותית ביותר. באמצעות התרת מנגנון "קוקיס", אנו יכולים לנתח את התנהגות הקנייה והחיפוש של כלל לקוחותינו ולהתאים להם חווית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי.
 1. ככל שאינך מעוניינת להפעיל את "קוקיס", תוכלי לחסום אותם בכל עת ע"י שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.
 1. החברה רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר על ידך או ו/או נאסף אודותיך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו, בכדי לשפר, לייעל או לשנות את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

מדיניות ביטולים

 

 1. אופן רכישת המוצרים וביטול עסקה באתר כפופים לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010 וכל דין רלוונטי אחר.
 1. לקוח רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שהמוצר נמצא באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש. יובהר כי רק הלקוח המזמין רשאי לבטל בכתב את העסקה, בכפוף ובהתאם להוראות הדין ולאמור להלן.
 1. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך 4 חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס והודעת אימות פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). במקרה זה, החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
 1. במידה והלקוח המעוניין לבטל את העסקה, עליו להגיש בקשה בכתב, תוך פירוט שמו ומספר תעודת הזהות שלו בדואר רשום לכתובת וייצמן 83 כפר סבא או בדואר אלקטרוני _orna@b-organi.co.il_ . אם הודעת הביטול נמסרת בטלפון – על הלקוח למסור פרט מזהה נוסף מלבד שמו ותעודת הזהות שלו (4 ספרות אחרונות של האשראי אתו ביצע את ההזמנה).  
 1. במקרה של ביטול עסקה, על הלקוח להשיב לידי החברה את המוצר ועל הלקוח לשלם דמי ביטול בשיעור 5% מהעסקה או 100 ₪, ע"פ הנמוך. ככל שבעקבות סכום הרכישה, המשלוח ללקוח היה ללא עלות, במקרה של ביטול עסקה, יחויב הלקוח גם בדמי המשלוח, בהתאם לתעריף הנהוג בחברה.
 1. תנאי לביטול העסקה הוא היעדר שימוש במוצר והחזרתו לחברה ברחוב וייצמן 83 כפר סבא באריזתו המקורית ללא כל פגם מכל מין וסוג שהוא. לא ניתן יהיה לבטל את העסקה או לקבל החזר כלשהו במקרה של החזרת מוצר שנפגם בזמן שהיה ברשות הלקוח, החזרת מוצר שאריזתו נפתחה או נפגמה והחזרת מוצר שנעשה בו שימוש כלשהו.
 1. החברה מתחייבת לספק ללקוחותיה מוצרים תקינים ואיכותיים. על הלקוח לבדוק את המוצר, מיד עם קבלתו, ולהודיע לחברה ו/או להנהלת האתר באופן מיידי, ולא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים מיום קבלת המוצר, אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.
 1. ככל שנתגלע פגם ו/או אי התאמה בין המוצר שהוזמן לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך תפעל החברה ו/או הנהלת האתר לתיקון את הפגם ו/או אי ההתאמה, ותחליף את המוצר הפגום במוצר תקין, שישלח ללקוח לאחר החזרת המוצר הפגום לאחד מסניפי החברה.
 1. במידה והפגם במוצר או אי ההתאמה אינם ניתנים לתיקון ו/או במידה והלקוח סירב להצעת החברה ו/או הנהלת האתר, תבטל החברה את העסקה ותזכה את הלקוח בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול עבור הסכום ששילם הלקוח בגין המוצר הפגום (מבלי חיוב בדמי ביטול), בכפוף להחזרת המוצר הפגום לכתובת החברה.
 1. בעת ביטול העסקה ולאחר החזרת המוצר לחברה, ככל שהמוצר התקבל אצל הלקוח, יזוכה אמצעי התשלום ממנו בוצעה העסקה בהתאם לסכום ששולם בפועל.
 1. הנהלת האתר ו/או החברה לא תאפשר ביטול עסקה ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או חבות במקרה של חשיפת המוצר לתנאים סביבתיים חריגים אשר אינם תואמים לשימוש סביר במוצר ו/או לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ו/או כל הוראה אחרת הרלוונטית לשימוש במוצרים.
 1. החלפת מוצרים במוצרים אחרים ו/או כנגד קבלת זיכוי תבוצע במקום עסקיה של החברה ובכפוף להצגת חשבונית בגין ביצוע העסקה.

אבטחת מידע

 

 1. האתר פועל בהתאם לתקנים הנהוגים על מנת להבטיח הגנה על נתוני האשראי של המשתמשים.
 1. פרטי אמצעי התשלום של המשתמשים אינם נשמרים באתר. עם זאת, יובהר כי הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עוינים ו/או חשיפה של המידע באתר ע"י פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע בכל דרך אחר, לרבות במקרים המהווים "כוח עליון", לא תהייה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר ו/או החברה.
 1. להנהלת האתר הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
 1. בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשים באתר וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונו של האתר לספק למשתמשים בו חוויית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל את הגישה אליהם.
 1. בעשותך שימוש באתר הנך מאשר להנהלת האתר לעשות כל שימוש שתבקש ושתמצא לנכון במידע בלתי מזוהה אודותייך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.
 1. כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.
 1. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה את מסכים לכך מראש.
 1. מובהר כי עם סיום ההתקשרות עם האתר, תהיה הנהלת האתר רשאית למחוק משרתיה את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותה בקשר עם המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם פעולה זו.

קניין רוחני

 1. אתה זה כולל תכנים מקוריים, אשר החברה היא בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר החברה היא בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.
 1. השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של החברה ו/או הנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים.
 1. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד החברה ו/או הנהלת האתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מהחברה ו/או הנהלת האתר.

שונות

 

 1. בעשותך שימוש באתר אתה מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בעת רכישת מוצרים באתר הנך מביע את הסכמתך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אלייך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
 1. בכוונת האתר לעדכן את המשתמשים בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו ע"י המשתמשים בעת רישומם לאתר או שהייתם בו. בעשותך שימוש באתר זה, הנך נותן בזה את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכיוצ"ב.
 1. ככל שאינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר בכתובת דוא"ל  orna@b-organi.co.il. ביצוע ההסרה מרשימת התפוצה עתיד להימשך כ-7 ימי עבודה מיום קבלת הפניה.

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.